Balletstudio Flexible

   kinderballet


   Het is leuk en gezond voor kinderen om te bewegen.

   In de balletlessen wordt naarmate de kinderen ouder worden steeds meer naar
   een echte balletles toegewerkt, met ruimte voor expressie en fantasie.

   Spitzen hebben erg veel invloed op nog niet volgroeide voeten.
   Röntgenfoto's van professionele dansers die al jong op spitzen stonden, laten zien hoe de
   gewrichtsruimten tussen de tenen zijn versmald.
   Daarom zijn er bij ons geen spitzenlessen voor jonge kinderen.

 
   Lesmomenten:   Maandag 
      17:00 - 18:00 (+/8 jr) verzorgd door Joke Zijlstra 
                           

                             
   Lesgeld: € 34,00 per maand

 

'


  Copyright 2006-2017 - Sylvia Jessen
   All Rights Reserved.